TÊN MIỀN CHUYỂN NHƯỢNG

Bạn đang cần tên miền này?!

QUÝ MÃO - 2023

 • 0
  0
  0
  Ngày
 • 0
  0
  Giờ
 • 0
  0
  Phút
 • 0
  0
  Giây

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU SỞ HỮU TÊN MIỀN LIÊN HỆ NGAY.

- Tên miền được duy trì tại nhà quảng lý tên miền Inet, nhà quản lý sẽ đứng ra đảm bảo giao dịch trung gian thành công uy tín.

- Thủ tục chuyển đổi đơn giản nhanh chóng quý khách cần cung cấp giấy chứng minh nhà quản lý tên miền sẽ tiến hành làm văn bản chuyển nhượng gửi cho quý khách ký và xác nhận chuyển nhượng. Quá trình hoàn tất tên miền sẽ là của quý khách.

Quy trình làm việc

Giao dịch trung gian đảm bảo tin tưởng cho quý khách, chúng tôi không giữ thu tiền của quý khách.

Thảo luận giá cả

Quý khách đồng ý giá cả chúng tôi sẽ làm hồ sơ thủ tục.

Ký quỹ tài khoản

Quý khách ký quỹ trực tiếp cho nhà quản lý tên miền giữ phí.

Ký hồ sơ

Sau khi ký quỹ tài khoản hồ sơ quý khách sẽ được ký duyệt.

Thay đổi sở hữu

Hồ sơ thủ tục VNNIC duyệt tên miền được thay đổi chủ sở hữu.

NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC THÀNH CÔNG

Giao dịch không thành công quý khách được hoàn trả lại phí ban đầu.