Bạn muốn dùng tên miền này?

Liên lạc ngay!

QUÝ MÃO - 2023

 • 0
  0
  0
  Ngày
 • 0
  0
  Giờ
 • 0
  0
  Phút
 • 0
  0
  Giây

QUÝ MUỐN SỞ HỮU TÊN MIỀN LIÊN HỆ NGAY.

- Tên miền được duy trì tại nhà quản lý tên miền Inet, nhà quản lý sẽ đứng ra đảm bảo giao dịch trung gian thành công uy tín.

- Thủ tục chuyển đổi đơn giản nhanh chóng quý khách cần cung cấp giấy chứng minh nhà quản lý tên miền sẽ tiến hành làm văn bản chuyển nhượng gửi cho quý khách ký và xác nhận chuyển nhượng. Quá trình hoàn tất tên miền sẽ là của quý khách.

Quy trình làm việc

Quy định tại Luật viễn thông, điều 49, khoản 2. - Bên nhận tên miền chuyển nhượng thuộc đối tượng sử dụng, đăng ký tên miền thuộc Thông tư số 06/2019 của Bộ Thông tin và truyền thông. - Không được phép tự ý chuyển nhượng tên miền. Thủ tục chuyển nhượng tên miền bắt buộc phải thực hiện tại Nhà đăng ký tên miền. Do vậy thủ tục làm việc phải thông qua hồ sơ giấy tờ đầy đủ cho quý khách.

Thảo luận giá cả

Quý khách đồng ý giá chúng tôi sẽ làm hồ sơ thủ tục.

Xác nhận hồ sơ

Quý khách có thể trực tiếp nhà quản lý tên miền Inet để làm hồ sơ.

Ký hồ sơ

Thanh toán và bàn giao hồ sơ cho quý khách.

Thay đổi sở hữu

Hồ sơ thủ tục sẽ được VNNIC duyệt (1 -3 ngày) tên miền thay đổi chủ sở hữu.

NHANH CHÓNG CHÍNH XÁC THÀNH CÔNG

Nhanh chóng gọn lẹ.